ออกกำลังกายแบบ นักกอล์ฟ

กอล์ฟก็เหมือนกีฬาชนิดอื่น การที่จะมีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของการเล่น กีฬานั้น ๆ
ให้ใปสู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะทำได้ นอกจากจะต้องมีเทคนิคพื้นฐานที่ดีเฉพาะ สำหรับกีฬานั้น ๆ
ประกอบกับการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแล้ว การฝึกฝนร่างกายให้มีความแข็งแรง และยืดหยุ่นอย่างเหมาะสม
และการฝึกจิตใจให้เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นกีฬา จนสามารถควบคุมสติอารมณ์ใน
ทุกขณะได้อย่างดี จะทำให้ประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬานั้น ๆ อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

   การฝึกออกกำลังกายสำหรับนักกอล์ฟให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงโดยการยกน้ำหนัก (Weight Training ) จะช่วยให้มีพัฒนาการที่ดีของกล้ามเนื้อของนักกอล์ฟ ซึ่งมักจะอ่อนแอเป็นส่วนใหญ่ โดยการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นและทนทานมากขึ้น นักกอล์ฟชายอาจจะมีความแข็งแรง แต่ขาดความยืดหยุ่น ซึ่งตรงกันข้ามกับนักกอล์ฟสตรีที่มีความยืดหยุ่นที่ดีแต่ขาดความแข็งแรง ทั้งนี้ผมจะแบ่งการฝึกออกกำลังกายสำหรับนักกอล์ฟ
โดยแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม ดังนี้
     1. GOLF OFF-SEASON PROGRAM : การฝึกนอกฤดูการแข่งขัน ขั้นเตรียมความพร้อมของร่างกาย
         เพื่อสร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ ให้แข็งแรง
     2. GOLF PRE-SEASON PROGRAM: การฝึกก่อนฤดูแข่งขัน เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ละส่วน
         เช่น แขน ,ขา, ลำตัว, ท้อง ,หลัง, ไหล่ ข้อมือ รวมทั้งฝึกความทนทานของการทำงานของหัวใจหลอดเลือด 
     3. GOLF IN-SEASON PROGRAM : การฝึกในช่วงฤดูการแข่งขัน โดยการนำการฝึกทั้ง 2 
         โปรแกรมข้างต้นมาผสมผสานกันให้เกิดประโยชน์และ ประสิทธิภาพสูงสุด

 

 

นี่คือการออกกำลังกายของนักกอล์ฟแบบคร่าวๆ

https://www.youtube.com/watch?v=GAk8biXykNoโดย : Harit
เมื่อ : 06 พ.ย. 58 08:29

กอล์ฟทิป