โปรโมชั่น Pinehurst Golf Club

สวัสดีครับ

วันนี้จะมาเสนอโปรโมชั่นจากทาง Pinehurst Golf Club

 

นักกอล์ฟคนไทย 

วันธรรมดา     ก่อน 11.00น.   18หลุม 1,800บาท / 9หลุม 900บาท

                     หลัง 11.00น.   18หลุม  1,000บาท / 9หลุม 550บาท

 

วันหยุด         ก่อน 11.00น.    18หลุม 2,400บาท / 9หลุม 1,200บาท

                     หลัง 11.00น.    18หลุม 1,400บาท / 9หลุม   750 บาท

                     หลัง 15.00น.    18หลุม  1,100บาท / 9หลุม  600 บาท 

 

นักกอล์ฟต่างชาติ

วันธรรมดา     ก่อน 11.00น.   18หลุม  2,000บาท / 9หลุม 1,000บาท

                     หลัง 11.00น.   18หลุม  1,400บาท / 9หลุม     750บาท

 

วันหยุด         ก่อน 11.00น.    18หลุม  2,700บาท / 9หลุม 1,400บาท

                     หลัง 11.00น.    18หลุม 1,800บาท / 9หลุม   950 บาท

 

Golf Package 

วันธรรมดา  :   เวลา 06.30น. - 14.00น.

                       1,300บาท / ท่าน / 18หลุม (สำหรับ 30 ท่านขึ้นไป)

                       ( ราคานี้รวม กรีนฟี+แคดดี้+อาหารและเครื่องดื่ม)

 

วันหยุด    :     เวลา 11.30น. เป็นต้นไป

                      1,600บาท / ท่าน / 18หลุม (สำหรับ 30 ท่านขึ้นไป)

                      (ราคานี้รวม กรีนฟี+แคดดี้+อาหารและเครื่องดื่ม)

 

ปิดสนาม  :  เหมาจ่าย/วัน 140,000 บาท(ไม่เกิน 200ท่าน) ***กรีนฟีอย่างเดียว***

 

ปล.

รถกอล์ฟ 600บาท ต่อ 1 คน /  800บาท ต่อ 2 คน 

หมายเลขติดต่อ : 093-9737825 (กิ๊ฟ)

 โดย : Gift
เมื่อ : 28 ก.ค. 58 11:59

กอล์ฟทิป