กอล์ฟไม่ได้ใช้แรงในการตีมากนัก

กอล์ฟไม่ได้ใช้แรงในการตีมากนัก
     เชื่อได้ว่า ยังมีนักกอล์ฟไม่รู้ หรือไม่เชื่อ ถ้าจะบอกว่าการตีกอล์ฟนั้น ไม่ได้ใช้แรงในการตี แต่ละช็อตอย่างเต็มที่ ซึ่งผิดไปจากแนวความคิดและความเชื่อของนักกอล์ฟทั่วไปที่ซ้อมเอง เล่นเอง ที่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ คิดว่าจะต้องตีให้เต็มที่ เต็มพลังแล้วลูกถึงจะไปไกล แต่ผลจากการทำดังกล่าว ทิศทางของลูกไม่ดี ความแม่นยำในการตีไม่สม่ำเสมอ และมีวงสวิงไม่สวยงาม
 
     ท่านสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการยอมถอยหลังกลับมาฝึกการตีกอล์ฟครึ่งวง แล้วจะพบว่าระยะที่ตีถึงแม้ไม่ไกลเท่ากับตีแรงๆ แต่ก็ยังได้ 3 ใน 4 ของระยะทางทั้งหมด แต่สิ่งที่ได้ตามมาคือ ความแม่นยำในการตีลูก ความหนักแน่นมั่นคงในวงสวิง แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น การจับกริพจะต้องถูกต้องด้วย บวกกับสมาธิในการตีต้องดีพอที่จะควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ได้
 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
โดย : napaphat
เมื่อ : 17 มี.ค. 57 11:16

กอล์ฟทิป