กลเม็ด ฝึกซ้อมกอล์ฟ ด้วยตัวเอง: กลยุทธ์การสร้างกิจวัตรประจำวัน ก่อนตี ขั้นที่ 3

กลเม็ด ฝึกซ้อมกอล์ฟ ด้วยตัวเอง: กลยุทธ์การสร้างกิจวัตรประจำวัน ก่อนตี ขั้นที่ 3
     ต่อจากครั้งที่แล้ว การศึกษาสภาพแวดล้อมในการตีตามกลยุทธ์การทำพรีช็อต รูทีน ขั้นที่ 1 และการสร้างจินตภาพในการตีอย่างเด่นชัดในทางบวกเรียบร้อยตามกลยุทธ์ขั้นที่ 2
 
     ต่อไปคือขั้นที่ 3 เป็นการเข้าไปจรดลูก เล็งไปตามที่เราฝึกมา แล้วนิ่งสักครู่เพื่อรวบรวมสมาธิ ความตั้งใจก่อนตีลูก ไม่คิดถึงสิ่งอื่น ถ้ายังคิดสิ่งอื่น ให้หยุดแล้วเริ่มต้นทำรูทีนใหม่
 
 


ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
โดย : napaphat
เมื่อ : 04 มี.ค. 57 11:30

กอล์ฟทิป