เจ็บข้อศอก…รักษาไม่หาย…ทำอย่างไรดี

 
เจ็บข้อศอก…รักษาไม่หาย…ทำอย่างไรดี
ท่านนักกอล์ฟเคยมีอาการเช่นนี้บ้างหรือไม่ครับ
   ซ้อมกอล์ฟมาก  ค่อย ๆ เจ็บบริเวณข้อศอก ใกล้จุดปุ่มกระดูกแข็ง ๆ ด้านนอก  หรือ
ด้านในข้อศอก
    บางครั้งตีแรงเกิน หรือขุดดิน  เจ็บขึ้นมาทันทีบริเวณข้อศอก  ปวดมากขึ้นเวลาตีกอล์ฟ
  ตื่นเช้าบางครั้งกระดกข้อมือไม่ค่อยได้  เจ็บข้อศอกมาก
  รู้สึกแขนไม่ค่อยมีแรง  ยกแก้วกาแฟ  เปิดประตูรถยนต์  หรือบางครั้งซักผ้า
บิดผ้า  ปวดมากขึ้น
อาการเหล่านี้  เป็นอาการของเอ็นและกล้ามเนื้อที่เกาะที่ปุ่มกระดูกด้านนอกอักเสบเรียกว่า  
Tennis  elbow  หรือเอ็นและกล้ามเนื้อที่เกาะปุ่มกระดูกด้านในอักเสบเรียกว่า  Golfer’s  elbow  ซึ่งเป็นภาวะที่พบบ่อยมากในนักกอล์ฟ  ส่วนใหญ่พบในนักกอล์ฟอายุมากกว่า  30  ปี  ขึ้นไป   พบบริเวณข้อศอกด้านในมากกว่าด้านนอก  7  ถึง  15   เท่า  ที่เรียก  Tennis  elbow  เพราะ  รายงานครั้งแรกเมื่อ  200  ปีก่อน  เป็นการศึกษาในนักเทนนิสที่ตีแบคแฮนด์แล้วปวดข้อศอกบริเวณเอ็นที่เกาะปุ่มกระดูกข้อศอกด้านนอก
 
 
 
 
อาการเจ็บบริเวณข้อศอกด้านนอก (Tennis  elbow  )
  ในนักกอล์ฟก็พบได้บ่อยเช่นกัน  พบในนักกอล์ฟที่วงสวิงยังไม่ค่อยถูกต้องนัก  ตีโดน
พื้นหรือซ้อมมากเกินไป
   การบาดเจ็บเกิดได้บ่อยในนักกอล์ฟที่ไม่มีการวอร์มอัพ  หรือบริหารยืดเหยียดเอ็น
กล้ามเนื้อให้พร้อมก่อนที่จะซ้อมหรือตีกอล์ฟ
 
สาเหตุ
 การที่เกิดการบาดเจ็บหรือการอักเสบที่ข้อศอกด้านนอกพบบ่อยกว่าด้านใน  เนื่องจากกล้ามเนื้อด้านหลังแขนท่อนล่างที่ใช้ในการกระดกข้อมือและเหยียดนิ้วมือมาเกาะรวมกันเป็นเอ็นที่ปุ่มกระดูกข้อศอกด้านนอก  กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ในคนส่วนใหญ่มักจะแข็งแรงน้อยกว่า  (ประมาณ 50%)  กล้ามเนื้อทางด้านหน้าแขนท่อนล่างซึ่งมีหน้าที่งอนิ้วมือ  กำมือ  งอข้อมือ  และกล้ามเนื้อกลุ่มนี้ยืดเหยียดได้น้อยกว่ากล้ามเนื้อด้านหน้า
 ในการเล่นกอล์ฟจำเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อแขนและการยืดเหยียดที่ดี  ซึ่งจะสามารถเร่งความเร็วหัวไม้ได้
 
อาการเจ็บบริเวณข้อศอกด้านใน (Golfer’s  elbow  )
มักพบในนักกอล์ฟที่ตีเก่งแล้ว  ตีไกล เนื่องจากไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องวงสวิง  แต่ปัญหา
เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อมากเกิน หรือบ่อยเกิน พบบ่อยบริเวณข้อศอกขวาด้านใน (ในนักกอล์ฟ
มือขวา)
 
พยาธิสภาพ
 เป็นการเปลี่ยนแปลงของเอ็นที่เกาะบริเวณข้อศอก  เกิดจากการใช้ซ้ำ ๆ มากเกินไป  (Overuse  injury) ทำให้มีการบาดเจ็บระดับเซลล์ (Micro  trauma)  หรือถ้ารุนแรงมากก็อาจมีการ
ฉีกขาดของเอ็นและกล้ามเนื้อขึ้นได้  
 
 
 บริเวณเอ็นมีเลือดมาเลี้ยงน้อยทำให้หายช้า   และการซ่อมแซมโดยเนื้อเยื่อเกิดเป็นเม็ดเล็ก ๆ (Granulation  tissue)  มีปลายประสาทมาเลี้ยงมากทำให้รู้สึกมีอาการปวดมากบริเวณที่มีการบาดเจ็บนี้  ส่วนใหญ่ถ้าไม่พักรักษาให้หายดีและฟื้นฟูสมรรถภาพเอ็นกล้ามเนื้อให้แข็งแรงดีจนใกล้เคียงปกติแล้ว  จะทำให้มีการบาดเจ็บซ้ำได้ง่าย หรือมีอาการเรื้อรังได้
 
การวินิจฉัย
 การวินิจฉัยว่า  เอ็นอักเสบข้อศอกขวาด้านนอก  (Tennis  elbow  )
1 มีอาการเจ็บหรือปวดบริเวณรอบ ๆ ปุ่มกระดูกข้อศอกด้านนอก  หรือบริเวณกล้ามเนื้อ
ที่เกาะลงมาจากกระดูก  มีอาการมากขึ้นเวลาทำงานที่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อในการกระดกข้อมือ  หรือเหยียดนิ้วมือ
2 มีจุดที่กดเจ็บตรงตำแหน่งกับบริเวณที่เจ็บในการทำงาน
3 เกร็งกล้ามเนื้อกระดกข้อมือสู้กับแรงต้าน  มีอาการปวดมากขึ้น
 
 
 
เอ็นอักเสบข้อศอกด้านใน (Golfer’s  elbow  )
ก็วินิจฉัยได้ง่ายคล้าย ๆ กัน คือ
1. เจ็บหรือปวดบริเวณปุ่มกระดูกข้อศอกด้านใน  เวลาตีกอล์ฟหรือทำงาน
2. กดเจ็บบริเวณปุ่มกระดูกข้อศอกด้านใน  ตรงกับอาการที่เจ็บ
3. งอข้อมือสู้กับแรงต้านแล้วปวดตำแหน่งเดิมมากขึ้น
 
 
 
การรักษา
 ถ้าท่านนักกอล์ฟมีอาการปวดข้อศอกมาก  หรือหลังตีกอล์ฟแล้วอาการปวดมากขึ้นมาทันทีควรใช้หลักการรักษา  RICE
 R  =  Rest  พัก
I   =   Ice  ใช้ความเย็นประคบ
C  =  Compresion  ใช้ผ้ายืดพัน  ป้องกันไม่ให้บวม
E  =  Elevation  วางข้อศอกสูง  เวลานั่งหรือนอนใช้หมอนรอง
หลังจากผ่านระยะเฉียบพลันแล้ว  ปวดน้อยลง  ยุบบวม  ค่อย ๆ เริ่มบริหารได้
 ยาที่ใช้ส่วนใหญ่  เป็นยากลุ่ม NSAIDS (Anti – inflammatory  drays)  เพื่อลดการอักเสบ  หรือใช้ในรูปของยาทาได้
 
การรักษาให้หายจำเป็นต้องพัก  กินยา  และระหว่างรักษาต้องไม่ทำให้มีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้น  
มีนักกอล์ฟหลายท่านที่รักษายังไม่หายดีจำเป็นต้องซ้อมหรือแข่งขัน  ถ้าอาการไม่มาก  อาจจะใส่เครื่องพยุง (Tennis  elbow  strap) รัดใต้ข้อศอกช่วยป้องกันไม่ให้มีการดึงรั้งบริเวณที่เอ็นอักเสบมากเกินไป
 
 
 การป้องกัน  หรือฟื้นฟูสมรรถภาพให้กลับมาเป็นปกติ  จำเป็นต้องบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างให้แข็งแรงอย่างน้อยเกิน  90 %   ของข้างปกติ   จึงจะกลับมาเล่นกอล์ฟ   หรือทำงานได้เหมือนเดิม   ถ้าไม่บริหารหรือฟื้นฟูสมรรถภาพให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเพียงพอจะเกิดการบาดเจ็บซ้ำได้ง่ายและมีอาการบาดเจ็บเรื้อรัง
 
 
ท่าบริหารยืดกล้ามเนื้อ
 
ข้อแนะนำสำหรับนักกอล์ฟ
1. ท่านควรบริหารข้อมือ  ข้อศอกให้กล้ามเนื้อยืดเหยียดได้เต็มที่  ก่อนการซ้อมหรือการ
เล่นทุกครั้ง (ดังรูปที่ 6 )
2. ควรบริหารกล้ามเนื้อแขนสม่ำเสมอทุกวัน เช่น  การบีบสปริงมือ  การใช้ตุ้มน้ำหนัก
เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้องอ,  เหยียด  และหมุนข้อมือให้แข็งแรง  (ดังรูปที่ 7,8,9,10)
3. การบริหารต้องเริ่มต้นทีละน้อยค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและสม่ำเสมอ  ถ้ามีอาการผิดปกติระหว่าง
การบริหารต้องหยุดพัก
 
 
ที่มา vibhavadi.com


โดย : rattiya
เมื่อ : 28 ต.ค. 56 17:35

กอล์ฟทิป