วิธีการจรดลูกให้ตรงเป้า และการวางเท้า

วิธีการจรดลูกให้ตรงเป้า และการวางเท้า

               

 

1. จัดหน้าไม้ให้ได้ฉาก (square) : หลังจากที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเลือกไม้แล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การวางไม้หลังลูกให้ได้ฉาก (square) กับเป้า ก่อนอื่นให้จับกิรพให้ถูกต้องและวางหน้าไม้ให้ได้ฉากกับเป้าแล้วจึงแยกเท้าให้ถูกต้องตามลักษณะของไม่ที่เลือก (สั้นหรือยาว)

 

 

2. วางลูกกอล์ฟให้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน : การที่สามารถทำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ในการตีแต่ละครั้งย่อมเป็นผลบวกเสมอ สิ่งที่สำคัญที่จะละเว้นเสียมิได้ก็คือ ตำแหน่งของการวางลูกสำหรับลูกปกติทั่วไป (normal shorts) ที่อยู่ในลายที่ดี (good lines) มีลมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีลมเลย การวางตำแหน่งของลูกสำหรับนักกอล์ฟทั่วไปควรจะห่างจากส้นเท้าซ้ายในประมาณ 2 นิ้ว

        เมื่อท่านจรดมือซ้ายค่อนไปทางด้านในของโคนขาซ้าย ตำแหน่งมือจะอยู่หน้าลูกเล็กน้อยพอดีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือ ไม้ยิ่งสั้นลูกก็ยิ่งอยู่ใกล้ตัวขึ้น ดังแสดงในภาพ

 

 

3) การวางเท้าขั้นพื้นฐาน : แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ แต่ละลักษณะก็มีจุดประสงค์ต่างกันไป สำหรับนักกอล์ฟทั่วไป ถ้าจะตีเต็มสวิง ควรใช้การวางเท้าทำขนานกับแนวการตี (square to the intended line) เพื่อให้ลูกวิ่งตรงไปตามแนวที่ต้องการตี หรือตรงเป้านั่นเอง เท้าขวาเกือบจะได้ฉากกับแนวของการตีส่วนเท้าซ้ายก็แบบออกเล็กน้อย เพื่อทำให้การสวิงของ (Down Swing) และการส่งไม้ (Follow - through) กระทำได้ง่ายขึ้น

          การยืนเปิด (the open stance) คือการที่ดึงเท้าซ้ายลงต่ำจากแนวการตี ซึ่งยังผลให้ลูกเลี้ยวจากซ้ายไปขวา (left-to-right slice) เนื่องจากหน้าไม้จะตีเฉือนลูก (ตีจากนอกเข้าใน) การยืนปิด (The closed stance) เพื่อการดึงเท้าขวาลงจากแนวการตี ซึ่งยังผลให้ลูกเลี้ยวจากขวาไปซ้าย (right to left hook) โปรดดูภาพประกอบ

 

4) ทิ้ง "น้ำหนักให้อยู่ภายใน" : นักกอล์ฟชาวสก๊อตได้กล่าวไว้นานมาแล้วว่า ใครก็ตามที่สามารถตีลูกโดยที่ตัวนิ่งย่อมสามารถตีลูก ได้แม่นยำและไกล คำกล่าวนั้นก็ยังมีผลจนถึงบัดนี้ คงต้องอธิบายบ้างพอสมควรจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้ง

เขาหมายถึงว่าต้องไม่ให้น้ำหนักตัวหลุดออกไปนอกเท้าตลอดเวลาสวิงขึ้นและลง นักกอล์ฟที่ปล่อยให้น้ำหนักตัวหลุดออกจากเท้า ขวาในขณะที่สวิงขึ้น ย่อมทำให้ตัวเห (sway) ออกจากเป้า หัวไม้จะไม่สามารถกลับเข้าที่เดิมได้ ในเวลาสวิงลงและจบสวิงก็เช่นกัน ย่อมทำให้หัวไม้ไม่สแควร์กับลูกขณะที่ไม้กระทบลูก

 

 

5) ปลายเท้าหันออกนอกตัว : การตีเต็มสวิงทุกครั้ง ขึ้นอยู่กับการหมุนตัวขณะที่สวิงขึ้น (back swing) ให้ได้เต็มที่โดยไม่ติดขัด การไม่สามารถหมุนตัวได้เต็มที่ก็อาจเนื่องมาจากการวางเท้าไม่ถูกต้อง ฉะนั้นท่านควรเปิดเท้าทั้งสองเล็กน้อยดังที่แสดงในภาพแต่อย่ามากจนเกินไป

 

 

 

                

 

ที่มา greenfieldgolf.comโดย : rattiya
เมื่อ : 22 ต.ค. 56 16:53

กอล์ฟทิป