เคล็ดลับ 3 ประการของการ Follow through ให้ได้ตามตำรา

1 หน้านิ่ง
เคล็ดลับอันดับแรกคือพยายามทำหน้าให้นิ่งไว้ซักหน่อยขณะส่งแขน FT เพราะในขณะที่หน้านิ่งอยู่กับที่มีข้อดีคือ ใหล่จะขนานกับแนวเส้นเป้าหมายได้นานที่สุด (หน้าไว ใหล่ของนักกอล์ฟจะเปิดเร็วมากเพราะหน้าและใหล่มีคอเป็นตัวเชื่อม หากหน้าหมุนเร็วเกินไป ใหล่ก็จะเปิดเร็วเท่านั้น) การที่ใหล่เปิดเร็วเกินไปในขณะที่นักกอล์ฟ FT นั้นจะทำให้สวิงรวบไปทางซ้ายง่ายมาก หากหน้าไม้ปิดลูกรวบตรงไปทางซ้ายแน่ หากหน้าไม้เปิดลูกจะ slice ออกไปทางขวา ......ข้อดีอีกประการของหน้านิ่งคือ จะช่วยให้แกนลำตัวนิ่ง การเหวี่ยงจะจุดศูนย์กลางลำตัวที่นิ่งเนื่องมาจากหน้านี่ง ก็จะทำความเร็วในการสวิงได้สูงสุดและมีพละกำลังสูงสุดด้วย
 
 
 
2 หมุนลำตัว
เคล็ดลับอันดับ 2 คือการหมุนลำตัว เมื่อนักกอล์ฟพยายามสวิงไปสู่เป้าหมาย นักกอล์ฟก็ควรที่จะหันลำตัวตามไปทางนั้นเพราะเป็นการเหวี่ยงแบบธรรมชาติที่ร่างกายหากต้องการผลงานออกมาดีพอ ก็ควรฝึกหมุนลำตัวไปสู่ด้านเป้าหมายของนักกอล์ฟเอง แต่ในขณะที่หมุนลำตัวนี้ หน้ายังคงมองอยู่ที่จุดที่ลูกตั้งอยู่ก่อนสวิง ...เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่นักกอล์ฟจะเหยียดแขนซ้ายได้ตรงโดยไม่งอศอก นักกอล์ฟต้องหันลำตัวเพราะมือด้านซ้ายของนักกอล์ฟจับกริพสูงกว่ามือด้านขวา หากยืนจัดท่าทางเตรียมตัวสวิงปกตินักกอล์ฟจะสังเกตุว่า ศอกขวาจะต้องหย่อนหรืองอเล็กน้อยเป็นเหตุมาจากการจับกริพ ขณะ FT ถ้าร่างกายส่วนลำตัวไม่หมุนจะทำให้ศอกซ้ายงอทันทีเพราะมือซ้ายจับกริพสูงกว่ามือขวานั่นเอง
 
 
 
3 การเหยียดแขนส่ง
เคล็ดลับอันดับ 3 คือการเหยียดแขนให้ตรงและยาวเพราะต้องการให้พลังที่เกิดจากการเหวี่ยงของนักกอล์ฟเอง ได้เดินทางผ่านมือ..ผ่านก้านไม้......และไปถึงหัวไม้ในท้ายที่สุดได้อย่างสะดวก แต่ถ้าหากศอกงอ พลังเหล่านี้จะถูกส่งไปสะดุดอยู่ที่บริเวณศอกที่งออยู่ ทำให้การส่งถ่ายพลังจะทำไม่ได้ดีพอ วิธีการทำให้ศอกตรงได้นั้น หากนักกอล์ฟง้างข้อมือก่อนสะบัดข้อมืออิมแพ็คได้ดีพอแบบ Late Hit  จะสามารถส่งเหยียดแขนได้ตรงโดยธรรมชาติ หรืออาจจะใช้วิธีออกแรงตึงแขนให้ตรง+เน้นข้อมือสะบัดจะช่วยให้แขนตรงได้ง่ายขึ้น......เมื่อพูดถึงเรื่อง "ข้อมือ"จะสังเกตุได้ว่ามี 2 ลักษณะคือ แบบที่ข้อมือตรงเลย (สีฟ้า) กับแบบข้อมือสะบัดไปสู่เป้าหมายแบบตำแหน่ง  4 โมง (สีม่วง) ที่นักกอล์ฟได้เรียนมาแล้วทุกคนก็ได้ แต่ความเห็นตัวผมเองชอบแบบสะบัดข้อมือมากกว่าตามตำแหน่ง 4 โมงเย็นมากกว่าเพราะทำให้วงสวิง 2 ด้านสมดุลกัน คือ 08.00 = 04.00 นั่นเอง
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา iswinggolfschool.com


โดย : rattiya
เมื่อ : 15 ต.ค. 56 13:49

กอล์ฟทิป