ปวดหลัง หลังแข็ง (Lumbago)

ปวดหลัง   หลังแข็ง  (Lumbago)
 
 
 พบในนักกอล์ฟที่มีอายุ 30 – 40  ปีขึ้นไป  บางครั้งก้มลงปักทีเพื่อวางลูกกอล์ฟ  หรือเก็บลูกกอล์ฟมีอาการปวดหลัง  หลังแข็ง  เหยียดหลังไม่ได้ต้องค่อย ๆ ยืดออก
 อาจจะมีอาการปวดมากด้านใดด้านหนึ่งบริเวณหลังส่วนล่าง  เคลื่อนไหวบริเวณหลังส่วนล่างจะมีอาการปวดมากขึ้น  อาการปวดเช่นนี้เป็นปฏิกิริยาของกล้ามเนื้อที่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง  อักเสบ  ถ้ามีอาการปวดไม่มาก  ค่อย ๆ เคลื่อนไหวแล้วอาการดีขึ้นยังพอเล่นกอล์ฟต่อได้  แต่ต้องระมัดระวังในการเคลื่อนไหวหลังส่วนล่างให้รู้สึกเคลื่อนไหว  ไหล่  และสะโพกไปด้วยกัน  งอที่ข้อสะโพก  ไม่ก้มงอบริเวณหลัง
 ถ้ามีอาการปวดมาก   หลังแข็งต้องพักรักษาเพราะอาจมีสาเหตุจากโรคอื่นที่ทำให้กล้ามเนื้ออักเสบ  เกร็ง ข้อยึดได้
 
การรักษา
 การใช้ยา  ทำกายภาพบำบัด  บริหารเช่นเดียวกับกล้ามเนื้ออักเสบ  ถ้ามีอาการมากขึ้นหรือเป็นซ้ำบ่อย ๆ  หรือรักษาไม่หายมีอาการปวดหลังมากขึ้น  ปวดร้าวลงสะโพกไปที่ขา  ที่น่องควรพบแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องต่อไป
 
ข้อแนะนำสำหรับนักกอล์ฟ
1. ควรเตรียมกล้ามเนื้อ  โดยการวอร์มอัพ  ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการเล่นกอล์ฟหรือ
ซ้อมวงสวิง
2. ตีกอล์ฟในขอบเขตความสามารถของร่างกาย  ที่สามารถรักษาวงสวิงได้ดี
3. ถ้ามีอาการปวดหลังควรหยุดพัก  หรือจำกัดการเคลื่อนไหวไม่ให้มีอาการปวดมากขึ้น
4. อาการปวดหลังที่ควรต้องหยุดเล่นกอล์ฟและพบแพทย์  เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่
ถูกต้อง  คือ  อาการปวดหลังที่อาจจะมีสาเหตุจากโรคที่ร้ายแรง  หรือภาวะเส้นประสาทถูกกดทับ  ได้แก่ 
- ปวดหลังมาก  นอนพักไม่ดีขึ้นปวดไม่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของบริเวณหลัง
- การเคลื่อนไหวบริเวณหลังน้อยลง  เคลื่อนไหวแล้วปวดมากขึ้น
- อาการปวดไม่ได้เป็นเฉพาะที่หลัง  อาจมีอาการร้าวลงสะโพก  ขา  น่อง  หรือบริเวณ
เท้าร่วมด้วย
- มีอาการชาไปตามขา  น่อง  หรือเท้าร่วมด้วย
- มีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา  น่อง  หรือนิ้วเท้าร่วมด้วย
- มีอาการผิดปกติไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระ  ปัสสาวะได้
- มีอาการปวดหลังร่วมกับอาการทางร่างกายอย่างอื่นร่วมด้วย  เช่น  ปัสสาวะผิดปกติ  
มีไข้สูง  มีอาการคลื่นไส้อาเจียน  ตัวเหลืองตาเหลือง  อ่อนเพลียมาก  น้ำหนักลด 
 
ที่มา vibhavadi.com


โดย : rattiya
เมื่อ : 11 ต.ค. 56 14:44

กอล์ฟทิป