การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ในวงสวิงของกอล์ฟ ให้สัมพันธ์กัน

การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ในวงสวิงของกอล์ฟ ให้สัมพันธ์กัน
 

การที่จะเข้าใจเรื่องการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  นอกจากความเข้าใจการคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังแล้ว  ท่านนักกอล์ฟลองนึกภาพรวมการเคลื่อนไหวของหัวไม้  มือ  แขนและลำตัว  ให้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  เพื่อที่จะหาจังหวะให้สะโพก  แขน  ขา  มือ  หัวไม้  มาพร้อมกันที่จุดกระทบซึ่งควบคุมได้ยากมากเนื่องจากการเคลื่อนไหวของส่วนต่าง ๆ ในวงสวิงของกอล์ฟมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกัน
 การเคลื่อนไหวหัวไม้  หน้าไม้  ขึ้นอยู่กับมือที่จับหัวไม้
 การเคลื่อนไหวของมือ  ขึ้นอยู่กับแขนและข้อศอก
 การเคลื่อนไหวของแขน  ขึ้นอยู่กับไหล่
 การเคลื่อนไหวของไหล่  ขึ้นอยู่กับลำตัว  สะโพก  (torso)
 การเคลื่อนไหวของลำตัว  สะโพก  ขึ้นอยู่กับขา  (legs)
 การเคลื่อนไหวของขาและเข่า (knee)  ขึ้นอยู่กับเท้าและพื้น
 เท้าและพื้น (Ground)  เป็นส่วนสำคัญอันดับแรกที่ช่วยพยุงและรักษาสมดุลของส่วนต่าง ๆ 
ซึ่งต่อขึ้นไป
 ความเร็วของส่วนต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่พื้น  เท้าจะเคลื่อนที่ระยะน้อยที่สุดและความเร็วน้อยที่สุด  ต่อขึ้นไปที่ขา  เข่า  ความเร็ว 15 ไมล์ต่อชั่วโมง   ส่วนของสะโพก  ไหล่  มือ  มีความเร็วเพิ่มมากขึ้นจนถึงหัวไม้ซึ่งมีความเร็วสูงสุดถึง 100 ไมล์ต่อชั่วโมง (ดังรูป 1)

 

รูปที่  1   ความเร็วของส่วนต่าง ๆ ในวงสวิงของกอล์ฟ

 ความสำคัญระหว่างลำตัวและสะโพก  เหมือนกับล้อรถหรือล้อเกวียนซึ่งแกนกลางหมุนเป็นวงกลมเล็ก ๆ ส่วนที่อยู่ขอบล้อจะหมุนด้วยความเร็วสูงกว่ามาก  วงสวิงของหัวไม้กอล์ฟก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน
 วงสวิงที่ควบคุมได้  ต้องให้มีการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน (ดังรูป  2)

 

รูปที่  2  แท่งทรงกลมของไหล่ต่อกับลำตัวและเข่าหมุนสัมพันธ์กัน

 เนื่องจากการเคลื่อนไหวของไหล่  และกระดูกสันหลังส่วนเอว  ซึ่งหมุนได้น้อยมาก  แต่จะงอเอียงได้ง่ายกว่า  และถ้างอกระดูกสันหลังส่วนเอวจะทำให้กระดูกสันหลังส่วนเอวเอียงหมุนเพิ่มขึ้นได้  แต่แนวแกนหมุนจะผิดออกไป (ดังรูป 3) และมีแรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังและข้อมาก  ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการกดทับเส้นประสาทได้ง่าย

 
   
รูปที่  3  แท่งทรงกลมหมุนไม่สัมพันธ์กัน

 ดังนั้นในวงสวิงของกอล์ฟต้องนึกภาพในส่วนของไหล่ (กระดูกสันหลังส่วนอก) ต่อกับกระดูกสันหลังส่วนเอวและสะโพกรวมเป็นชิ้นเดียวกันต่อกับเข่า  2  ข้าง 
 ถ้าส่วนของแท่งทรงกลมของลำตัวตรงกลางหมุนได้สัมพันธ์กับแท่งทรงกลมอันบน  คือไหล่  และแท่งทรงกลมอันล่าง คือเข่า  ที่เป็นส่วนรองรับแรงหมุนของสะโพกและลำตัวและรักษาแนวแกนของลำตัวไว้ได้  ก็จะสามารถควบคุมวงสวิงได้
 ในทำนองตรงกันข้าม  ถ้าแท่งทรงกลมตรงกลางเอียงบิดออกนอกแกน  เช่น การก้ม  เอียงบริเวณหลังหรือสะโพก  การเชื่อมต่อของส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายก็จะเสียไป  ทำให้ควบคุม
วงสวิงได้ยากและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่าย

 ไทเกอร์  วู้ดส์ให้ข้อแนะนำ  ในการทำให้ช่วงบนและช่วงล่างสัมพันธ์กัน (Synchronization) ในการทำแบคสวิง   ให้สวิงไม้ไปข้างหลังพร้อมกันทุกส่วน  คือ  สะโพก  ไหล่  แขนและมือ  การทำดาวน์สวิงจะเริ่มสวิงแขนก่อนและควบคุมการทำงานของสะโพก  หลัง  ข้อศอก  ลงมาที่ระดับสะโพกแล้วหลังจากนั้นก็จะเร่งความเร็วของแขน  และร่างกายส่วนล่างให้เป็นหนึ่งเดียวกันเข้าหาลูก

ขอบคุณที่มาบทความจาก vibhavadi.comโดย : arhunter
เมื่อ : 08 ต.ค. 56 10:55

กอล์ฟทิป