โปรธงชัย ใจดี กับวงสวิงที่ส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายสัมพันธ์กัน

 
โปรธงชัย ใจดี กับวงสวิงที่ส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายสัมพันธ์กัน
 

ผมได้มีโอกาสเล่นกอล์ฟกับโปรธงชัย  ใจดี  เมื่อวันที่  2  เมษายน  2550  ที่สนามไทย
คันทรีคลับ  ในโอกาสการแข่งขันสานสัมพันธ์ครบรอบ  3  ปี  ของโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ  เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้เชิญโปรธงชัย   ใจดี  ร่วมการแข่งขันด้วย  โปรธงชัย ไม่ขอรับรางวัลจากการแข่งขัน   เพราะถ้ารับรางวัลด้วยคงกวาดรางวัลหมด  ทั้งรางวัลตีไกล  ใกล้ธง  โอเวอร์ออลโลว์กรอส

 ผมขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านอธิการบดี  อาจารย์รังสรรค์    แสงสุข  ได้ให้ผมร่วม
ตีกอล์ฟในกลุ่มของท่าน  ซึ่งโปรธงชัย   ใจดี ร่วมด้วย  นอกจากนั้นยังมีรองศาสตราจารย์เริงรัก  จำปาเงิน    คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรองศาสตราจารย์ชำนาญ     เต็มเมืองปัก  รองประธานโครงการฯ

 ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง  และมีความสุขมากที่ได้ร่วมกลุ่มกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและนักกอล์ฟระดับโลก  ผมได้เรียนรู้หลายอย่างมากจากท่านอธิการบดีอาจารย์รังสรรค์  แสงสุข   การให้เกียรติ  ความมีน้ำใจ  มารยาทในการเล่นกอล์ฟ   การตั้งใจเล่น  
มีสมาธิกับเกมของกอล์ฟ  ซึ่งเป็นแบบฉบับที่ดีของนักกอล์ฟ  สำหรับโปรธงชัย  ผมพยายามเรียนรู้การเล่นกอล์ฟของโปรธงชัย  ตั้งแต่การทำ Pre – shot  routine  การวางแผนการเล่น  การเล่นลูกสั้น  ลักษณะวงสวิง  ซึ่งโปรธงชัย  ทำได้สมบูรณ์แบบมากได้สกอร์  63  มี  9  เบอร์ดี้  โดยไม่มีโบกี้เลย

 ลักษณะวงสวิงของโปรธงชัย   เป็นวงที่เรียบง่ายแต่ไกลมาก  พาร์  4  หลุมสุดท้าย  ตีตัดยอดสนออกมาอยู่ขอบกรีน  จบด้วยเบอร์ดี้แบบไม่ต้องออกแรง
 ท่านอธิการบดี  ชมโปรธงชัย ว่า  มีลักษณะเป็นครูที่ดี  คือ  ไม่ถามก็จะไม่สอน  เวลาถาม
ก็อธิบายโดยไม่ปิดบังวิชา  และไม่มีลักษณะโอ้อวดความรู้ความสามารถเลย

 ผมได้สัมภาษณ์โปรธงชัย    เรื่องการซ้อมและการออกกำลังกาย  แนวทางการดำเนินชีวิต  ซึ่งผมสามารถสรุปได้ว่าโปรธงชัย  เป็นนักกอล์ฟที่มีวินัยสูงมาก  ออกกำลังกายวิ่งสม่ำเสมอ  หลังซ้อมออกรอบแล้ว  ซ้อมลูกสั้น  2 – 3  ชั่วโมง    นอกจากนั้นยังเป็นผู้ที่ไม่ลืมบุญคุณแผ่นดินเกิด   พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมเสมอ  โปรธงชัย  ได้ตั้ง  ”  กองทุนใจดี  ปั้นดินให้เป็นดาว  “   ตั้งแต่
ปี  2544  เป็นโครงการรับเด็กที่ด้อยโอกาส  แต่สนใจอยากจะเล่นกอล์ฟเข้ามาเรียน   มีที่พักและค่าใช้จ่ายให้  โดยโปรธงชัย  เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

 เกี่ยวกับวงสวิง  โปรธงชัย  แนะนำว่าวงสวิงสมัยใหม่เน้นที่กล้ามเนื้อใหญ่  ให้การทำงานช่วงบนและช่วงล่างของร่างกายสัมพันธ์กัน  และสอนผมให้ฝึกโดยวิธียืนจรดวงสวิงแบบปกติ  โดยไม่ต้องใช้ไม้กอล์ฟให้ใช้ข้อมือขวาสอดใต้ข้อมือซ้าย  เวลาทำแบคสวิง  ก็ให้หมุนไหล่ซ้าย  ข้อมือซ้ายอยู่ในแนวเดียวกับแขนซ้าย (ไม่บิดงอข้อมือ) ข้อศอกซ้ายเหยียดตรง  ใช้ข้อมือขวาดันแขนซ้ายขึ้น  จนไหล่ซ้ายมาอยู่ใต้คางหันหลังให้กับเป้าหมาย  ข้อมืออยู่ในแนวเดียวกับไหล่ขวา  ข้อศอกขวาชี้ลงพื้น
 เวลาทำดาวน์สวิง  เริ่มจากช่วงล่างให้เข่าซ้าย  สะโพกซ้ายกลับมาที่เดิม   หมุนรอบแกนกระดูกสันหลัง  โดยรู้สึกว่าหมุนสะดือมาทางด้านซ้ายทิศทางสู่เป้าหมาย  เป็นการถ่ายน้ำหนักมาที่ส้นเท้าซ้ายและดึงให้ข้อศอกขวาลดลงมาระดับสะโพก  ถึงจุดนี้จึงเป็นการเหวี่ยงข้อศอกขวาและสะโพก   เหยียดข้อศอกขวาออกไปพร้อมกัน  หมุนจนสะดือชี้เป้าหมายและไหล่ขวาลอดใต้คางออกไป

 โปรธงชัย  ยังเน้นไม่ให้รีบยกส้นเท้าขวา  รอให้ผ่านจุดปะทะให้แรงเหวี่ยงของแขนดึงส้นเท้าขวาขึ้นไปเอง  เพื่อที่จะรักษาระนาบของวงสวิง  และตีลูกได้แม่นยำขึ้น
 
 ผมอยากเสริมการฝึกแบคสวิงให้แขน  ไหล่  และแกนลำตัวสัมพันธ์กัน  ซึ่งเป็นวิธีของ  Hank  Havey  ในหนังสือ  Tiger’s  new  swing

Havey ‘s  No – club  drill 

 ยืนจรดกอล์ฟแบบปกติโดยไม่ต้องมีไม้กอล์ฟ   เหยียดแขนซ้ายให้ตึง  ฝ่ามือซ้ายหันเข้าหาลำตัว  และแนวทิศทางการตีขนานกับแนวปุ่มกระดูกโคนนิ้วหลังมือ   มือขวาจับมือซ้าย  ให้ฝ่ามือขวาหันออกจากลำตัว  ดันมือซ้ายและแขนซ้ายออกจากลำตัว  หมุนไหล่ทั้ง  2  ข้างตามเข็มนาฬิกา  จนกระทั้งแขนซ้ายขนานกับแนวทิศทางการตี  หลังจากนั้นเหวี่ยงแขนทั้ง  2  ข้างขึ้นบน
 ผมขอจบ  ด้วยการฝึกการถ่ายน้ำหนัก  โดยให้ส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายสัมพันธ์กัน  ซึ่งเป็นวิธีของ  David  Leadbetter 


 

รูปที่  1  แบคสวิง  จับไม้กอล์ฟด้วยมือซ้าย  หมุนมือขวาขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดของแบคสวิง  จะรู้สึกถ่ายน้ำหนักมาด้านในขาซ้าย  และรักษาแนวแกนกระดูกสันหลังไว้ได้ตลอด


 

รูปที่  2    ดาวน์สวิง    จับไม่กอล์ฟด้วยมือขวา  เริ่มจากตำแหน่งมือซ้ายอยู่หน้าต่อจุดปะทะ  หมุนแขนซ้ายไปในทิศทางเป้าหมาย  ถ่ายน้ำหนักมาด้านในของเท้าซ้าย   เหวี่ยงแขนซ้ายไปจนถึงจุดสูงสุดของฟอลโลว์ทรู

 

ขอบคุณที่มาบทความจาก vibhavadi.comโดย : peenum
เมื่อ : 08 ต.ค. 56 10:31

กอล์ฟทิป