ตีเหล็กทุกครั้งต้องมีรอย DIVOT

การเกิดรอย DIVOT จากการตีเหล็ก

รอย DIVOT เกิดจากการตีเหล็กเมื่อใบเหล็กปะทะกับลูกกอล์ฟแล้ว(Impact) ใบเหล็กยังกดลงไปยังพื้นดินบริเวณที่อยู่หน้าของลูกกอล์ฟ     จนเป็นแอ่งมีความกว้างเท่ากับความกว้างของหน้าใบเหล็ก และรอย DIVOT นี้ก็จะมีทิศทางเดียวกับการเดินทางของลูกกอล์ฟ

จึงแสดงว่า   จุดต่ำสุดของวงสวิงจะต้องอยู่ที่บริเวณหน้าของลูกกอล์ฟ  ไม่ใช่อยู่ใต้ลูกกอล์ฟ  ยิ่งตีด้วยเหล็กสั้นเท่าไร   จุดต่ำสุดของวงสวิงก็ยิ่งอยู่หน้าลูกกอล์ฟมากยิ่งขึ้น จะสังเกตได้จากเวลาที่เราตีด้วยเหล็กสั้น เช่น เหล็ก 9 หรือ pw   จะเกิดรอย DIVOT ที่ลึกและยาวมาก  ในทางกลับกัน   ถ้าเราตีด้วยเหล็กยาว เช่น เหล็กเบอร์3-4 จะเกิดรอยDIVOT น้อยและเล็กมาก 

ดังนั้นการตีเหล็กบนแฟร์เวย์ที่สมบูรณ์จะต้องเกิดรอย DIVOT ทุกครั้ง ซึ่งรอย DIVOTนี้ก็สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของช็อทๆ นั้นได้เป็นอย่างดี   ยิ่งนักกอล์ฟที่ตีได้ไกลและมีแบ็คสปินที่สูงรอย DIVOT ก็จะชัดเจนมีความยาวและลึกมากกว่านักกอล์ฟที่มี speed น้อย

จะมีภาพที่เห็นจนชินตาเวลาที่ดูถ่ายทอดกอล์ฟรายการระดับ PGA TOUR นักกอล์ฟมืออาชีพทุกคนจะมีรอย DIVOT ที่ใหญ่มากเวลาตีด้วยเหล็กสั้น DIVOT จะกัดพื้นของแฟร์เวย์ออกมาเป็นแผ่นใหญ่

แต่ก็มีข้อควรระวังสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่ คือ อย่าไปพยายามสร้างรอย DIVOT ให้เกิดขึ้นจนมากเกินไปจนกลายเป็นการขุดดิน ควรตีหรือสวิงให้เป็นไปตามธรรมชาดิ รอย DIVOTจะเกิดขึ้นเองหากเราตีช็อทๆ นั้นได้สมบูรณ์และถ้าเราฝึกฝนพัฒนาจะมี speed มากขึ้นรอยDIVOTก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปเองครับ

“ตีเหล็กทุกครั้งต้องมีรอย DIVOT”

ที่มา http://www.golfprojack.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538956681&Ntype=2โดย : rattiya
เมื่อ : 07 ต.ค. 56 16:52

กอล์ฟทิป