การเกิดรอย DIVOT จากการตีเหล็ก

การเกิดรอย DIVOT จากการตีเหล็ก

 

     รอย DIVOT เกิดจากการตีเหล็กเมื่อใบเหล็กปะทะกับลูกกอล์ฟแล้ว(Impact) ใบเหล็ก

ยังกดลงไปยังพื้นดินบริเวณที่อยู่หน้าของลูกกอล์ฟ     จนเป็นแอ่งมีความกว้างเท่ากับความ

กว้างของหน้าใบเหล็ก และรอย DIVOT นี้ก็จะมีทิศทางเดียวกับการเดินทางของลูกกอล์ฟ

 

     จึงแสดงว่า   จุดต่ำสุดของวงสวิงจะต้องอยู่ที่บริเวณหน้าของลูกกอล์ฟ    ไม่ใช่อยู่ใต้ลูก

กอล์ฟ    ยิ่งตีด้วยเหล็กสั้นเท่าไร   จุดต่ำสุดของวงสวิงก็ยิ่งอยู่หน้าลูกกอล์ฟมากยิ่งขึ้น    

จะสังเกตได้จากเวลาที่เราตีด้วยเหล็กสั้น เช่น เหล็ก 9 หรือ pw   จะเกิดรอย DIVOT ที่ลึก

และยาวมาก  ในทางกลับกัน   ถ้าเราตีด้วยเหล็กยาว เช่น เหล็กเบอร์3-4 จะเกิดรอยDIVOT

น้อยและเล็กมาก 

 

 

     ดังนั้นการตีเหล็กบนแฟร์เวย์ที่สมบูรณ์จะต้องเกิดรอย DIVOT ทุกครั้ง ซึ่งรอย DIVOT

นี้ก็สามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของช็อทๆ นั้นได้เป็นอย่างดี   ยิ่งนักกอล์ฟที่ตีได้ไกลและ

มีแบ็คสปินที่สูงรอย DIVOT ก็จะชัดเจนมีความยาวและลึกมากกว่านักกอล์ฟที่มี speed น้อย

 

     จะมีภาพที่เห็นจนชินตาเวลาที่ดูถ่ายทอดกอล์ฟรายการระดับ PGA TOUR นักกอล์ฟมือ

อาชีพทุกคนจะมีรอย DIVOT ที่ใหญ่มากเวลาตีด้วยเหล็กสั้น DIVOT จะกัดพื้นของแฟร์เวย์

ออกมาเป็นแผ่นใหญ่

 

 

     แต่ก็มีข้อควรระวังสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่ คือ อย่าไปพยายามสร้างรอย DIVOT ให้เกิดขึ้น

จนมากเกินไปจนกลายเป็นการขุดดิน ควรตีหรือสวิงให้เป็นไปตามธรรมชาดิ รอย DIVOT

จะเกิดขึ้นเองหากเราตีช็อทๆ นั้นได้สมบูรณ์และถ้าเราฝึกฝนพัฒนาจะมี speed มากขึ้นรอย

 DIVOTก็จะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นไปเองครับ

 

                            “ตีเหล็กทุกครั้งต้องมีรอย DIVOT”

 

      วิธีการซ่อมรอย DIVOT

 

     เป็นมารยาทที่ดีและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักกอล์ฟที่จะต้องช่วยกันรักษาสภาพสนามให้

สมบูรณ์อยู่เสมอ

     รอย DIVOT ที่เกิดขึ้นทำความเสียหายให้กับสนามเป็นอย่างมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง

ไม่ได้    ดังนั้นนักกอล์ฟควรทำการกลบรอย DIVOT ทุกครั้งซึ่งไม่ได้ยุ่งยากเลย เพียงแค่นำ

ทรายมากลบรอย DIVOT ที่เกิดขึ้นให้เต็มหลุมของรอย DIVOT นั้น 

 

   

 

      หรือหากมีแผ่นของรอย DIVOT แผ่นหญ้าที่หลุดออกไปก็นำกลับมาวางในรอย DIVOT

นั้นแล้วใส่ทรายเข้าไปนิดหน่อย ก็จะทำให้สภาพสนามฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์ได้โดยรวดเร็ว

 

     แต่หากนักกอล์ฟละเลยไม่กลบรอย DIVOT ที่เกิดขึ้นสภาพสนามก็จะไม่สมบูรณ์และใช้

เวลานานกว่าจะฟื้นตัวขึ้น และจะเป็นอุปสรรคในการเล่นในครั้งต่อๆ ไป ขอให้นึกถึงหัวอกเขา

หัวอกเรา เวลาลูกกอล์ฟของท่านไปตกอยู่ในแอ่งของรอย DIVOT ที่ไม่ได้รับการกลบทราย

ท่านจะรู้สึกอย่างไร เชื่อเหลือเกินว่าท่านต้องสรรเสริญเจ้าของรอย DIVOT นั้นอย่างแน่นอน

 

 

     ช่วยกันรักษาสภาพสนามให้ดีดีกว่านะครับ   จะได้เล่นกอล์ฟอย่างมีความสุขได้ Score

ดีๆ กลับบ้าน นอนหลับฝันดีครับ.

 

 

 

ขอบคุณที่มาบทความจาก golfprojack.com

  

 โดย : peenum
เมื่อ : 05 ต.ค. 56 09:31

กอล์ฟทิป