ถ้าเกิดอาการ บาดเจ็บข้อศอก ข้อมือ และข้อนิ้ว

 

ทำอย่างไรเมื่อบาดเจ็บข้อศอก ข้อมือ และข้อนิ้ว

 
สำหรับคนทั่วไป "กอล์ฟ" อาจถูกมองว่าเป็นกีฬาที่ค่อนข้างสบายตัว ไม่ต้องปะทะกับใคร โอกาสบาดเจ็บน่าจะมีน้อย เมื่อเทียบกับกีฬาชนิดอื่น ๆ ขอเพียงตีลูกเล็ก ๆ ให้ไกลและแม่นยำก็น่าจะพอ แต่สำหรับนักกอล์ฟแล้ว ความคิดเช่นนี้ออกจะผิดความจริงอยู่มาก เพราะแม้ไม่ต้องปะทะกับใคร แต่กอล์ฟก็เป็นกีฬาที่ต้องใช้ทุกส่วนของร่างกาย ในการสวิงแต่ละครั้ง และต้องใช้ความเร็วหัวไม้ในการส่งลูกออกไป ซึ่งการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้อง และแรงสั่นสะเทือนทุกครั้งที่หัวไม้กระทบลูก อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้มากมายหลายจุด และหนึ่งในนั้นก็ได้แก่ การบาดเจ็บที่ข้อศอก ข้อมือ และข้อนิ้ว อาการบาดเจ็บที่ข้อศอก

โดยทั่วไป อาการบาดเจ็บข้อศอกของนักกอล์ฟ ทั้งมือโปรและมือสมัครเล่น มีอยู่ด้วยกันสองประเภท ประเภทแรกเป็นการบาดเจ็บที่เรียกว่า Tennis elbow ซึ่งเป็นอาการเจ็บบริเวณข้อศอกด้านนอก และประเภทที่สองเรียกว่า Golfer's elbow หรืออาการเจ็บปวดข้อศอกด้านใน ตั้งแต่ท้องแขนช่วงข้อศอกจนถึงข้อมือ โดยสังเกตได้จากอาการเจ็บเมื่อต้องสวิง บีบลูกบอล จับมือ ทักทาย หมุนลูกบิดประตู เก็บสิ่งของในลักษณะคว่ำมือ และเมื่อกระดกข้อมือเข้าหาตัว

อันที่จริงแล้วการบาดเจ็บข้อศอกด้านในนี้ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะนักกอล์ฟเท่านั้น แม้แต่นักเทนนิส หรือนักกีฬาประเภทอื่นที่จำเป็นต้องใช้ข้อมือ หรือข้อนิ้วมาก ๆ ก็อาจเกิดอาการนี้ได้เช่นกัน และเมื่อเกิดแล้ว อาการบาดเจ็บดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ การเล่นกอล์ฟของนักกอล์ฟไม่น้อย ในกรณีที่เป็นมาก นักกอล์ฟอาจมีอาการบาดเจ็บถึงขั้นไม่สามารถถือไม้กอล์ฟได้ยาวนานถึง 6 เดือนหรือมากกว่านั้น 

สาเหตุ

การบาดเจ็บข้อศอกด้านใน เกิดจากการที่กล้ามเนื้อ หรือเส้นเอ็นที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของข้อมือ และนิ้วเกิดเสียหาย โดยเป็นผลมาจากแรงกดซ้ำ ๆ หรือมากเกินไป เช่น จับด้ามไม้หรือสวิงไม่ถูกต้อง ซึ่งอาการบาดเจ็บนี้มักเกิดกับนักกอล์ฟชาย อายุระหว่าง 20 - 49 ปี อย่างไรก็ตามอาการนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน หากใช้งานข้อมือและนิ้วมือมากเกินไป

การรักษา

นักกอล์ฟที่มีอาการปวดเมื่อต้องงอข้อศอก รู้สึกเจ็บร้อนบริเวณข้อศอก มีไข้ร่วม ข้อศอกมีลักษณะผิดรูปผิดร่าง เหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัย จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย ร่วมกับการวิเคราะห์ท่าทางการตีที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ในกรณีที่มีความผิดปกติมาก แพทย์อาจต้องเอ็กซเรย์หรือทำ MRI เพื่อดูว่ามีกระดูกแตกหักหรือข้ออักเสบหรือไม่

 

การป้องกัน

ฝึกกล้ามเนื้อแขนบริเวณระหว่างข้อศอก กับข้อมือให้แข็งแรง อาจทำได้โดยการยกดัมเบลขนาดเบาหรือบีบลูกเทนนิส วอร์มอัพก่อนออกรอบไม่น้อยกว่า 15 นาที 

ถ้าเป็นไปได้ควรวอร์มอัพตั้งแต่อยู่ในห้องแต่งตัว เพราะการวอร์มอัพบนสนามเลย อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่นได้ และควรเน้นท่าที่ช่วยยืดหยุ่นกล้ามเนื้อไหล่ ขา น่อง นิ้ว เอว ข้อมือให้ครบแล้วจึงเริ่มเกม เช็คกริพ และวงสวิงของคุณว่าถูกต้องเหมาะสมดีหรือยัง ด้วยการปรึกษาโปรกอล์ฟ 

การสวิงให้ช้าลง หรือจับกริพให้หลวมลง อาจลดแรงกระแทกเมื่อตีลูกได้ ไม้กอล์ฟที่มีด้ามยืดหยุ่นก็ช่วยได้เช่นกัน รู้จักยกสิ่งของอย่างฉลาด ไม่ว่าจะยกอะไรข้อมือต้องแข็งแรงมั่นคงอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดแรงที่จะส่งผ่านมายังข้อศอก รู้ตัวว่าเมื่อไหร่ควรจะต้องพัก เมื่อรู้สึกว่าเริ่มเจ็บบริเวณข้อศอกควรพักทันที เพราะนอกจากการรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ แล้ว การพักการเล่นก็เป็นการช่วยรักษาเช่นกัน เมื่อมีอาการปวดข้อศอก 

คุณสามารถดูแลตัวเองได้ง่าย ๆ เพื่อลดอาการก่อนไปพบแพทย์ โดยปฎิบัติดังต่อไปนี้ 

- พักผ่อน หลีกเลี่ยงการใช้ข้อศอก หยุดเกมกอล์ฟก่อนชั่วคราวจนกว่าจะหายขาด 
- ประคบข้อศอกด้วยถุงเย็นวันละประมาณ 4 ครั้ง ๆ ละ 15 - 20 นาที ทำติดต่อกันหลาย ๆ วัน หรือนวดข้อศอกในเบา ๆ ด้วยน้ำแข็ง วันละ 2 - 3 ครั้ง ๆ ละ 5 นาที 
- พันข้อศอกเพื่อลดแรงโหลด เปลี่ยนมาใช้ไม้กอล์ฟที่มีขนาดเบาลง รวมทั้งเลือกใช้ไม้ และลูกกอล์ฟที่ลดแรงเสียดทาน เพื่อลดการออกแรงที่ข้อศอก
- หลีกเลี่ยงการตีลูกบนสนามหญ้าปลอม การตีลูกเมื่อลูกติดอยู่บนก้อนหินหรือรากไม้ เพื่อลดแรงกระแทก อาการบาดเจ็บที่ข้อมือและข้อนิ้ว เช่นเดียวกับการบาดเจ็บที่ข้อศอก อาการบาดเจ็บที่ข้อมือ และข้อนิ้วมักเกิดจากการใช้อวัยวะดังกล่าวมากเกินไป และมีแรงกระแทกซ้ำ ๆ ในบริเวณเดียวกันจากการที่หัวไม้กระแทกกับลูกกอล์ฟ นักกอล์ฟบางคนจับไม้แน่นเกินไป หรือตีลูกแรงเกินไป เมื่อลูกอยู่บนหญ้าเทียม หรือบริเวณที่ขรุขระ เช่นใต้ต้นไม้ ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มแรงกระแทก ขณะที่บางคนไม่สวมถุงมือ ใช้ถุงมือที่เก่าแล้ว หรือใช้ไม้ที่ลื่นเกินไป ทั้งนี้อาการเจ็บ และปวดที่ข้อมือนั้น ส่วนใหญ่จะพบที่ข้อมือขวาเมื่อนักกอล์ฟตี backswing ส่วนอาการบาดเจ็บที่ข้อนิ้วมักเกิดจากการที่นิ้วล็อคหรือข้อนิ้วหัก 

การรักษา

เมื่อมีอาการ แพทย์จะแนะนำให้นักกอล์ฟพักการใช้ข้อมือชั่วครา วและนิ้วชั่วคราว จากนั้นจึงวินิจฉัยว่าจะรักษาโดยการใส่เฝือก ฉีดสาร Cortisone ลดอาการอักเสบ หรือเข้ารับการผ่าตัดในกรณีที่เป็นมาก ซึ่งโดยทั่วไปจะพบได้น้อย อนึ่ง อาการบาดเจ็บต่าง ๆ ของนักกอล์ฟนั้น ส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่นักกอล์ฟสมัครเล่นตีท่าไม่ถูก และพยายามตีท่ายาก หรือตีลูกบนหญ้าที่เหนียวมากเกินไป ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอาการ

Credit : bumrungrad.comโดย : rattiya
เมื่อ : 02 ต.ค. 56 11:47

กอล์ฟทิป