เมื่อนักกอล์ฟหน้ามืด!

เมื่อนักกอล์ฟหน้ามืด!

คนปกติทั่วไปรวมทั้งนักกอล์ฟด้วย จะเคยมีอาการหน้ามืดเป็นลมอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งอาการหน้ามืดเป็นลมธรรมดาเพียงครั้งเดียวมักจะไม่มีอันตรายรุนแรงใดๆ โดยเฉพาะถ้ามีสาเหตุที่อธิบายได้ชัดเจน เช่น การกระทบกระเทือนทางจิตใจจากความเสียใจอย่างมาก ความกลัวหรือตกใจ การสูญเสียสารน้ำในร่างกาย การอยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าว อากาศไม่ถ่ายเท หรืออยู่กลางแดดเป็นเวลานาน ช่วงที่ร่างกายอ่อนเพลียมาก จากการทำงานหนัก เป็นต้น

      

       อาการวูบ หมายถึงร่างกายสูญเสียความรู้สึกตัว หรือ หมดสติร่วมกับการผิดปกติในการทรงตัวชั่วขณะ ส่วนใหญ่เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ อาจเนื่องจากการลดลงของความดันโลหิตอย่างรวดเร็ว โดยปกติอาการดังกล่าวมักจะเป็นช่วงสั้นๆ ไม่เกินนาที และจะฟื้นรู้สึกตัวเหมือนปกติ โดยไม่มีแขนขาอ่อนแรง ในรายที่เป็นไม่รุนแรง จะมีลักษณะเหมือนอาการเตือน เช่น หน้ามืดวิงเวียน คลื่นไส้ หรือมีความรู้สึกคล้ายจะเป็นลม ซึ่งอาการดังกล่าวพบได้บ่อยๆ และส่วนใหญ่มักมีสาเหตุที่ไม่เป็นอันตรายรุนแรง

      

       อย่างไรก็ตาม อาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคอันตรายถึงชีวิตที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีลักษณะต่อไปนี้ :

       -มีประวัติเป็นโรคหัวใจ หรือมีอาการเหนื่อยง่าย ใจสั่น และเจ็บหน้าอกร่วมด้วย

       -เคยตรวจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ผิดปกติ หรือเงาหัวใจโตผิดปกติจากเอกซเรย์

       -มีประวัติการเสียชีวิตเฉียบพลัน หรือประวัติโรควูบในครอบครัว

       -อาการรุนแรงโดยไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า จนเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย

       -ผู้ที่มีอาการวูบหมดสติในขณะออกกำลังกาย โดยไม่มีสาเหตุแน่ชัด โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุน้อย สุขภาพแข็งแรง หรือเป็นนักกีฬา

      

       สาเหตุของอาการวูบ หรือหน้ามืดเป็นลม แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

       อาการวูบหมดสติที่มีสาเหตุจากโรคหัวใจ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ ช้าหรือเร็วผิดปกติ โรคลิ้นหัวใจตีบรุนแรง โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

       อาการวูบจากสาเหตุอื่นๆ ได้แก่

       -การตอบสนองต่อระบบประสาทอัตโนมัติมากผิดปกติ มักเกิดขณะตื่นเต้น ตกใจกลัว เบ่งปัสสาวะ เจ็บปวด หรืออยู่ในที่ร้อนหรือแออัด

       -อาการวูบจากโรคสมอง ได้แก่ โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน

       -ภาวะความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่า มักเกิดอาการหน้ามืดขณะลุกยืนเร็วๆ พบบ่อยในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาความดันโลหิตสูง หรือผู้ป่วยที่สูญเสียสารน้ำไปมาก

       -ภาวะอื่นๆ เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะซีดรุนแรง เป็นต้น

      

       แนวการรักษาโรค สำหรับรายที่ไม่มีสาเหตุร้ายแรง อาการไม่รุนแรง และไม่เป็นบ่อย อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา หรือเครื่องมือพิเศษใดๆ แพทย์จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจทำให้เกิดอาการวูบ หรือหน้ามืดเป็นลม เช่น

       -การอยู่ในที่อากาศร้อยหรือแออัด

       -การสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากร่างกาย

       -การรับประทานอาหารปริมาณมากในมื้อเดียว หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

       -การออกกำลังกายหักโหมกว่าปกติ

       -ยาบางชนิด เช่น ยาลดความดัน ยาขับปัสสาวะ ถ้ามีอาการดังกล่าวจากการใช้ยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อปรับหรือเปลี่ยนยา

      

       ดังนั้น นักกอล์ฟอย่าประมาทนะครับ เพราะอาการหน้ามืดเป็นลมหรือโรควูบ อาจเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างให้นักกอล์ฟต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างจริงจัง ก่อนที่จะสายเกินไป ขอให้โชคดีนะครับ!

ขอบคุณที่มาบทความ MGR GOLFโดย : peenum
เมื่อ : 01 ต.ค. 56 10:10

กอล์ฟทิป