กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเล่นกอล์ฟ

กล้ามเนื้อที่ใช้ในการเล่นกอล์ฟ

ในการเล่นกีฬากอล์ฟ วงสวิงที่ถูกต้องนอกจากจะทำให้สกอล์ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยลดการบาดเจ็บจากกีฬากอล์ฟได้อีกด้วย โดยวงสวิงที่ดีเกิดจากการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างมีจังหวะที่ถูกต้อง (Kinematic Sequence) ซึ่งเป็นการทำงานของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเล่นกอล์ฟอย่างเต็มประสิทธิภาพไปตามลำดับ เพื่อการส่งแรงเข้าสู่การตีกระทบลูก (Impact) นั่นเอง


       กลุ่มกล้าวเนื้อมัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกอล์ฟนั้นประกอบด้วย กล้ามเนื้อขา, กล้ามเนื้อสะโพก, กล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อท้อง, กล้ามเนื้อคอ, กล้ามเนื้อไหล่ แขน และข้อมือ สำหรับ Kinematic Sequence ของวงสวิงของนักกอล์ฟมืออาชีพนั้น พบว่าในช่วง Down Swing สู่การ Impact นั้น จังหวะถูกต้องจะเริ่มต้นโดยกล้ามเนื้อสะโพกขวาจะเริ่มทำงานก่อน ต่อด้วยกล้ามเนื้อต้นขาซ้ายด้านหลัง ตามด้วยการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของกล้ามเนื้อลำตัวรอบแกนกระดูกสันหลัง และกล้ามเนื้อแขนไปตามลำดับ เพื่อส่งต่อแรงผ่านมือไปยังหัวไม้ตามลำดับเหมือนๆกันเกือบทุกคน
       
       แต่ในนักกอล์ฟสมัครเล่นมือใหม่นั้น ช่วง Down Swing มักพบว่าแขนขวาท่อนล่างจะเริ่มทำงานก่อน ทำให้ Sequence เสียไป ทำให้วงสวิงเพี้ยน เกิดการสะดุดทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ ซึ่งมีผู้รวบรวมสถิติการบาดเจ็บของนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ยังมีวงสวิงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คงที่ พบว่ามีการบาดเจ็บในส่วนต่างๆตามลำดับคือ บริเวณหลัง 27%, บริเวณข้อศอก 26%, บริเวณมือและข้อมือ 16%, บริเวณหัวไหล่ 9%, บริเวณเข่า 7%, บริเวณคอ 3%, ที่อื่นๆรวมกัน 12%
       
       จะเห็นว่ากล้ามเนื้อกลุ่มดังกล่าวจะต้องได้รับการดูแลให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นหน้าที่พิเศษที่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานตามธรรมดาในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการบริหาร ฝึกฝน กล้ามเนื้อกลุ่มนี้เป็นพิเศษ นอกเหนือจากการบริหารกายแบบทั่วๆไป จึงมีความจำเป็นซึ่งก็คือ การฝึกวงสวิงที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก จากการควบคุมและแนะนำจากครูกอล์ฟมืออาชีพ (โปร) เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น ซึ่งจะช่วยลดการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟลงได้มาก
       
       ก่อนจะจบวันนี้ขอฝากข้อเตือนใจนักกอล์ฟไว้ว่า ต้องรู้จักกลุ่มกล้ามเนื้อที่ต้องใช้ในการทำวงสวิงที่ถูกต้อง, ทำความเข้าใจ Kinematic Sequence, ใส่ใจในการบริหารและฝึกฝนกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่ง และระมัดระวัง ป้องกัน ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บที่ไม่จำเป็น เพื่อความปลอดภัยของนักกอล์ฟทุกท่านครับ

 โดย : Dragon
เมื่อ : 16 ก.ย. 56 13:27

กอล์ฟทิป