จะรู้ได้อย่างไรว่าไม้กอล์ฟของเรา เหมาะกับเราหรือไม่?

จะรู้ได้อย่างไรว่าไม้กอล์ฟของเรา เหมาะกับเราหรือไม่?

จะรู้ได้อย่างไรว่าไม้กอล์ฟของเรา เหมาะกับเราหรือไม่?

อย่างน้อยท่านควรทราบว่าอุปกรณ์ หรือไม้กอล์ฟประจำตัวในถุงกอล์ฟท่านมันเหมาะสมกับวงสวิงของท่านในปัจจุบันมากน้อยเพียงไหนอย่างไร ซึ่งความรู้พื้นฐานที่ควรทราบมีง่ายๆดังนี้

1. ความเร็วหัวไม้ (Clubhead Speed) หรือ สวิงสปีด (Swingspeed) ตามวงสวิงของท่านมีความเร็วเท่าไร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่เปรียบเสมือนใบบอกทางว่าที่ท่านจะมีไม้กอล์ฟที่เหมาะสมอย่างไร

2.  ขนาดกริ๊ป (Grip) ท่านมีขนาดกริ๊ปเท่าไร เพราะกริ๊ปเป็นส่วนเดียวของไม้กอล์ฟที่ท่านสัมผัส ต้องเหมาะสมกับขนาดฝ่ามือของท่าน เพราะขณะที่ตีไม้ปะทะลูกกอล์ฟ (Impact) จะได้ความหนักแน่นและคงที่เพียงใด อยู่ที่ขนาดของกริ๊ปที่ท่านใช้เป็นสำคัญ และควรมีขนาดกริ๊ปเดียวกันในทุกๆไม้ (ยกเว้น putter)

3.  ก้านไม้กอล์ฟ (Shaft Flex) ความอ่อน- แข็ง / สั้น-ยาว / หนัก-เบา อย่างไร ซึ่งเกี่ยวข้องรวมไปที่น้ำหนักรวมไม้กอล์ฟ (Club total weight) แต่ละอันเหมาะสมกับวงสวิงท่านอย่างไร ก้านสามารถดีดได้เต็มประสิทธิภาพในขณะที่ความเร็วหัวไม้ของท่านที่เป็นอยู่ หรือไม่อย่างไร

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าไม้กอล์ฟของเรา เหมาะกับเราหรือไม่?

จะรู้ได้อย่างไรว่าไม้กอล์ฟของเรา เหมาะกับเราหรือไม่?

4.  ความยาวของไม้กอล์ฟ (Club Length) แต่ละอันนั้นเหมาะกับส่วนสูงท่านไหม เพราะความสูงแต่ละคนไม่เท่ากัน และมีวงสวิงที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งความยาวก้านควรมีสัดส่วนเหมาะสมกับความอ่อน / แข็งของก้านด้วยเช่นกัน เช่น ความยาวของไม้พัตเตอร์ (Putter) ต้องเหมาะสมกับการยืนจรด และรู้สีกดี เมื่อทำ Putting stroke

5.  สวิงเวจด์ (Swingweight) ความรู้สึกหนัก / เบา ของไม้แต่ละอันขณะสวิงที่เหมาะสม กับองค์ประกอบของไม้กอล์ฟแต่ละอัน และสวิงสปีดของท่านอย่างไร มีสวิงเวจด์เป็นสัดส่วนไร่เรียงกันอย่างไรในชุดเหล็ก ที่ควรสัมพันธ์กับ แฟร์เวย์ / ไฮบริด

6.  องศาหน้าไม้ (Loft & Lie)  ในขณะสวิงหน้าไม้ปะทะลูกกอล์ฟ (Impact Point) ของไม้กอล์ฟแต่ละอันเหมาะกับวงสวิงท่านไหม โดยเฉพาะองศาหน้าไม้ของเหล็กมีระยะห่างที่แตกต่างกันอย่างไร เพราะเป็นส่วนที่กำหนดระยะที่แน่นอน เพื่่อที่จะนำลูกกอล์ฟไป On บนกรีนได้อย่างสม่ำเสมอ

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าไม้กอล์ฟของเรา เหมาะกับเราหรือไม่?

จะรู้ได้อย่างไรว่าไม้กอล์ฟของเรา เหมาะกับเราหรือไม่?

 ที่มา : http://www.tomiyaclubfitting.blogspot.com/
โดย : nounim
เมื่อ : 12 พ.ค. 58 10:50

กอล์ฟทิป